Algemene voorwaarden

Voor de vakantiewoning ’t Jongehof, ’t Jongestraat 9 te Zaffelare.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder van bovengenoemd vakantiehuisje.

Artikel 2: Reservering en annulering

 1. Een aanvraag voor reservering dient per e-mail te worden gedaan. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot betaling.
 2. De betaling dient binnen 7 dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van ’t Jongehof BE09 7360 6953 8657.
 3. Na ontvangst van de betaling op deze rekening wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
 4. Bij annulering door huurder gelden de volgende regels:
  • Tot 2 maanden voor aankomstdatum is een vergoeding verschuldigd van 10% van de huursom met een minimum van € 80;
  • Bij opzegging tot 1 maand voor aankomstdatum bedraagt de vergoeding 30% van de huursom.
  • Bij opzegging binnen 1 maand voor aankomstdatum bedraagt de vergoeding 100%
 5. Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen aanvangsdatum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.
 6. Het reserveren van het vakantiehuisje middels het betalen van een voorschot impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Bij het vakantiehuisje is het huisreglement onverbrekelijk onderdeel van deze algemene voorwaarden en dienen strikt te worden nagekomen.

Artikel 3: Waarborg

 1. De huurder betaalt een waarborg van € 300.
 2. De waarborg wordt in zijn geheel via overschrijving voldaan tezamen met de tweede betaling van 50% van de totale huursom. Bij boeking binnen 4 weken voor aankomst (zei artikel 4) dient de waarborg tezamen met de volledige huursom te worden betaald.
 3. Deze waarborg is geen huur, maar volledig terug te verkrijgen binnen 14 dagen na vertrek, indien aan de volgende eisen wordt voldaan:
  • Er is geen schade aangericht aan de woning, inboedel of in de tuin, tenzij door normaal gebruik.
  • Er zijn geen boetes opgelegd vanwege illegale activiteiten, huisdieren, overige verhuur of bestelde diensten tijdens het verblijf.
  • Al het afval is opgeruimd in de daarvoor bestemde vuilnisbakken en alle gebruikte keukeninventaris is schoongemaakt en opgeruimd en de vaatwasser is leeggemaakt, meubels op hun oorspronkelijke plaats; het vakantiehuisje is “bezemschoon” opgeleverd.
  • Het beddengoed is afgehaald; geen linnengoed is verdwenen of beschadigd.
  • Er geen sprake is van te vroege aankomst of te laat uitchecken.
  • De huurder niet uit de accommodatie is gezet door de eigenaar c.q. politie.
 4. De eindcontrole op bovenstaande wordt na het vertrek van de huurder gedaan.
 5. De huurder dient aangebrachte schade direct te melden bij verhuur.

Artikel 4: Betaling

 1. De huursom wordt per overschrijving voldaan.
 2. Binnen 1 week nadat de bevestiging van reservering is gedaan, dient een betaling van 50% van de totale huursom te worden gedaan.

De overige 50% van de totale huursom dient binnen uiterlijk 3 weken voor aankomst te zijn overgemaakt.

 • Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst dient de volledige huursom ineens te worden overgemaakt.
 • Bij niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde betaling.
 • Indien men eerder vertrekt dan gepland, ongeacht de aanleiding of oorzaak – leidt dit niet tot het terug betalen van de betaalde huur en kosten.
 • Na volledige betaling zal de verhuurder het kluisje met daarin de sleutel die toegang bieden tot het vakantiehuisje vrijgeven.

Artikel 5: Aankomst en vertrek

Het vakantiehuisje is op de overeengekomen dag van aankomst beschikbaar vanaf 16:00. Op de overeengekomen dag van vertrek wordt er uitgecheckt voor 10:00.

Artikel 6: Schoonmaak

 1. De eindschoonmaak is inbegrepen in de huurprijs.
 2. Dagelijkse schoonmaak service behoort niet tot de mogelijkheden.
 3. Indien de huurder twee weken verblijft wordt het linnen verwisseld na een week. Dit zal in overleg gebeuren.
 4. Indien er gebruik gemaakt is van de BBQ wordt de rooster afgeborsteld met de stalen borstel die je in de berging vind en de BBQ wordt terug in de berging geplaatst.
 5. De vaatwasser wordt bij vertrek leeggemaakt.
 6. Het vakantiehuisje wordt veegschoon achtergelaten. De veegborstel bevind zich in de berging.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het vakantiehuisje.
 2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het buiten werking treden van technische apparatuur en/of internetaansluiting.
 3. De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuisje en de inventaris, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder of derden die zich met toestemming van de huurder in het vakantiehuisje bevinden.
 4. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich tijdens het verblijf voordoen. Door de reservering te accepteren is overeengekomen dat de huurder uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het gebruik van de woning erkennen.
 5. De huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.

Artikel 8: Huishoudelijke regels

De huurders verklaren zich aan onderstaande regels te zullen houden;

 1. Roken in het vakantiehuisje is niet toegestaan.
 2. Huisdieren zijn niet toegelaten.
 3. Het vakantiehuisje mag niet onderverhuurd worden.
 4. De ramen moeten steeds gesloten worden als het vakantiehuis wordt verlaten.
 5. Het vakantiehuisje wordt afgesloten bij afwezigheid.
 6. Per email of via de website ziet de huurder voor hoeveel personen het vakantiehuisje gehuurd kan worden. Dit aantal mag niet overschreden worden. De verhuurder houdt zich het recht voor deze regel te controleren en zo nodig het vakantiehuisje te ontruimen.
 7. Parkeren is toegestaan op de oprit van het vakantiehuisje en te allen tijde zoveel mogelijk de doorgang vrij te laten. Parkeren op het gras is niet toegestaan.
 8. De huurder is verplicht toegang te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 9. Geen geluidshinder middels radio, TV en ander geluid producerende apparaten die nadeel of hinder veroorzaken bij de omwonenden.
 10. Een ieder zal er op toezien om de overlast binnen de perken te houden

Artikel 9: Overmacht en wijzigingen

 1. In het geval dat de verhuurder al dan niet tijdelijk is staat is om de overeenkomst tijdelijk of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal de verhuurder de huurder binnen de 14 dagen nadat zij kennis heeft genomen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen voor een andere periode.
 2. Overmacht aan de zijde van de verhuurder bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van de verhuurder, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
 3. De huurder is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien dit het geval is, dient de huurder dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken.
 4. In dat geval heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder heeft dat recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huurprijs.

Artikel 10: Klachten

Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, neemt u in dat geval telefonisch contact met ons op via 0499 12 34 22 (Annelies De Vylder) of 0499 27 71 40 (Maarten De Kimpe). Wij zullen dan voor een passende oplossing zorgen.